GEODEZIJA

Geodezinius darbus atlieka atestuoti inžinieriai, įgiję geodezininko-matininko kvalifikciją. Naudojamos naujos kompiuterinės programos. Lauko matavimai atliekami naudojant naujausią įrangą. Dirbame su įvairaus masto projektais:ruošiame detalias topografines nuotraukas kartu su 3D paviršiumi kelių ir gatvių projektuotojams, architektams;paruošiame statybos aikšteles – nužymime pastato ašis, surandame “nulį” ir įrengiame “reperį”;atliekame geodezinius (kadastrinius) matavimus miškų ūkio, žemės ūkio, vandens ūkio, kitos paskirties sklypams;matuojame ir skaičiuojame tūrius…

geodezija topografine nuotrauka

TOPOGRAFINĖS NUOTRAUKOS

topografines nuotraukos
Topografinė nuotrauka – pagrindas projektavimui.

Todėl topografinė nuotrauka atliekama ir yra privaloma prieš bet kokius projektavimo, rekonstravimo darbus. Taip pat statybų darbų metu, tiesiant kelius, naujas komunikacijas, statant tiltus, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir panašiai.
Topografinėje nuotraukoje atvaizduojama visa esama situacija: statiniai, reljefas, požeminės komunikacijos.

Topografinės nuotraukos parengimas:

 • Darbinis variantas – nesuderinta topografinė nuotrauka, pateikiama architektui ar projektuotojui, kad galėtų pradėti savo darbus (trukmė nuo 5 d. d.).

 • Suderinta topografinė nuotrauka – visa antžeminė ir požeminė medžiaga pateikiama užsakovui jau pilnai suderinta su institucijomis (trukmė nuo 4 savaičių).

Atlikimo laikas iki pilnos topografinės nuotraukos parengimo priklauso nuo topografinės nuotraukos dydžio ir savivaldybės, kurioje yra objektas.Esant pageidavimui įrengiami reperiai ir sudaromas reperių žiniaraštis.Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų ir ribų nustatymas.

Žemės sklypo kadastriniai (geodeziniai) matavimai susideda:

 • Lauko darbų – tai žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių nustatymas ir pažymėjimas riboženkliais. Žemės sklype esančių statinių, įrenginių atvaizdavimas.

 • Kadastro duomenų bylos – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotas rinkinys.

Kadastrinių (geodezinių) matavimų metu:

 • nustatoma žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės;

 • apskaičiuojamas žemės sklypo plotas;atvaizduojamas žemės naudmenų kontūrus;

 • pažymimi žemės naudojimo apribojimai ir servitutai (žemės servitutas – tai teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą);

 • sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą;

 • parengiamas žemės sklypo planas.

kadastriniai matavimai

KADASTRINIAI MATAVIMAI

Kontrolinės (išpildomosios) geodezinės nuotraukos

Išpildomoji geodezinė nuotrauka padeda įvertinti statinio nukrypimus nuo projekto.

Atliekamos kontrolinės – geodezinės nuotraukos:elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka;

 • pastato polių išpildomoji geodezinė nuotrauka;

 • pastato kontrolinė – geodezinė nuotrauka;ryšių kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka;

 • dujotiekio išpildomoji geodezinė nuotrauka;

 • lietaus išpildomoji geodezinė nuotrauka;vandentiekio išpildomoji geodezinė nuotrauka;

 • buitinių nuotekų išpildomoji geodezinė nuotrauka;

 • šulinio kortelės sudarymas;suvestinis planas.

Kontrolinės geodezinės nuotraukos

3D paviršius atvaizduojamas skaitmeninėje CAD aplinkoje. Skaitmeninėje erdvėje gali būti projektuojami labai sudėtingi statiniai ir modeliuojamos įvairios situacijos.

 • 3D paviršiai naudojami:

 • gatvių projektavimui;

 • kelių tiesimui;

 • tiltų ir viadukų statymui ir rekonstravimui;

 • tiesiant komunikacijas;tūrių skaičiavimui.

3D paviršių kūrimas

Turint trimatį paviršių lengviau apskaičiuoti objekto kaštus. Tiesiant naujas komunikacijas 3D paviršiuje taip pat galima atvaizduoti ne tik esamas komunikacijas, bet išbrėžti ir naujas (projektuojamas). Taip paprasčiau pamatyti atstumus tarp tinklų, ar nekerta viena kitos apsaugos zonos.Darbų atlikimo terminas priklauso nuo objekto ploto ir sudėtingumo.

3d pavirsiu kurimas geodezija

TAŠKŲ ŽYMĖJIMAS VIETOJE

Taškų nužymėjimas atliekamas:

 • nužymint pastato kampus;

 • nužymint statinio ašis pagal parengtą architektų projektą;

 • atliekant žemės sklypo ribų atstatymą, nužymimos riboženklių vietos (atstatomi riboženkliai).

Atliekant nužymėjimo darbus, būtina pateikti techninį projektą arba brėžinį, pagal kurį atliekami matavimai. Taip pat reikia pateikti ir žemės sklypo planą su konkrečiomis koordinatėmis.

zymejimas ribozenkliais ribozenklis geodezija

MATAVIMAI NAUDOJANT DRONĄ

Bepiločio orlaivio – drono – pagalba galime sudaryti įvairaus mastelio, ploto ir sudėtingumo ortofotografines nuotraukas, sukurti vietovės 3D modelius.

Šiandien bepilotis orlaivis jau plačiai naudojamas atliekant kadastrinius, geodezinius matavimus, kadangi jis per trumpą laiką leidžia kartografuoti dideles teritorijas, pasiekti sunkiai pasiekiamus taškus (pelkes, kalnus, durpynus ir pan), gauti žymiai daugiau duomenų ir suprantamai pateikti visą informaciją. Vietovės fotografavimas iš oro, naudojant orlaivius, vadinamas aerofotografavimu, o jo galutinė produkcija – aerofotonuotrauka arba aerofotografinė nuotrauka.

Orlaivio pagalba taip pat galima:

 • Stebėti statybų progresą;

 • Stebėti statybų aikštelės planavimą;

 • Sukurti taškų debesį projektavimui, kuris žymiai sutrumpina matavimų laiką, lyginant su GPS imtuvu ir tacheometru.

3d, matavimai, dronas, fometrika, geodeziniai matavimai naudojant drona

Inžinerinės geodezijos ir kitiems darbams atlikti dronai nebe naujovė, o kasdienybė, kadangi jų dėka sutaupoma daug laiko bei pateikiami tikslūs duomenys.

Bepiločio drono panaudojimo galimybės yra labai plačios. Mes žinome, kaip geriausiai ir profesionaliausiai atlikti kartografavimo darbus individualiam jūsų projektui, todėl susisiekite ir pasikalbėkime!

dronas, geodezija, matavimai, 3d vizualizacija, geodeziniai matavimai naudojant drona
Kodėl rinktis mus?

Nors bepiločiai orlaiviai yra ypač naudingi ir suteikia visą reikiamą informaciją, vis dėlto ją suprasti ir mokėti skaityti reikalingos specialistų žinios. Kitu atveju, kartografiniai darbai bus atliekami netinkamai ir neteisingai. Todėl tai patikėkite mums – savo srities profesionalams.

Mes galime:

 • Apskaičiuoti atvežto ir išvežto žvyro tūrį karjeruose;

 • Atlikti aerokartografavimo darbus projektuotojams;

 • Sukurti gerokai tikslesnes visos Lietuvos ortofoto nei jos yra patalpintos Google ir maps.lt žemėlapiuose;

 • Sukurti esamo paviršiaus ar statinio 3D modelius (tai itin naudinga kelių ir gatvių projektuotojams, architektams);

 • Pamatuoti naujai išlietą asfaltą;

 • Atliekant fotogrametrinius matavimus sukurti sudėtingo statinio (pavyzdžiui, bažnyčios)

 • 3D vizualizaciją.

PASTATŲ PRIDAVIMAS

Pastato pridavimas – tai kompleksinis procesas, kuris privalo būti tinkamai parengtas ir sklandus

Šio proceso metu kiekviena klaida (trūkumai, pažeidimai pildant ir priduodant dokumentus) kainuoja dvigubai – tiek laiko, tiek pinigų! Tačiau to paprasta išvengti, jeigu kreipiatės į profesionalus.

Pastato pridavimas reikalingas statant bet kokius pastatus, siekiant gauti paskolą tolimesnėms statyboms bei pastato įregistravimui į registrų centrą.

Pastato pridavimas apima:

 • Visų pridavimui reikalingų dokumentų ruošimą;

 • Jų suderinimą su savivaldybe, registrų centru ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;

 • Svarbiausia – dokumentų suderinimą su statybų inspekcija..

Tik atlikus visus šiuos žingsnius galima sėkmingai įregistruoti pastatą registrų centre.

Tik atlikus visus šiuos žingsnius galima sėkmingai įregistruoti pastatą registrų centre.

Kodėl vertėtų patikėti pastato pridavimą profesionalams?

Ne paslaptis, kad norint sklandaus pastato pridavimo proceso, reikia gerai jį išmanyti ir suprasti. Be to, tai reikalauja nemažai laiko ir pastangų – reikia fiziškai apsilankyti keletoje skirtingų institucijų tam, kad gauti visus reikalingus dokumentus, teisingai užpildyti visas elektronine formas ir pan. Klaidos šioje srityje gali kainuoti tiek jūsų pinigus, tiek laiką.

Mūsų įmonė turi sukaupusi didelę patirtį pastatų pridavime, todėl mes tiksliai žinome, kokie dokumentai yra reikalingi ir kaip juos gauti greitai bei sklandžiai.

Negana to, norint priduoti pastatą 100 proc., taip pat reikia:

 • Padaryti pastato inventorizaciją (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą);

 • Atnaujinti sklypo kadastrinius matavimus;

 • Padaryti pastato kontrolinę nuotrauką (pririšimą);

 • Užkoordinuoti ir padaryti išpildomąsias nuotraukas visų inžinerinių tinklų, kurie įvesti į pastatą (tai elektra, vandentiekis, buitinės nuotekos, dujos ir kiti).

Užklausos forma